ضد آب DC24V چراغ تفر ح نور SMD 5050 LED پ کسل نور در دسترس رنگ برا RGB با و ژگ ها روشنا بالا، اتلاف توان کم، طول عمر طولان ، ولتاژ کم، کاهش پا ن، رنگارنگ. ا ن محصول م تواند انجام اثرات کامل رنگ آب در حال اجرا، تعق ب و اسکن، بسته به ...

چت کن

جزئیات محصول

در ضد آب DC24V چراغ تفر ح نور SMD 5050 LED پ کسل نور و nbsp؛ رنگ موجود برا RGB با و ژگ ها بالا روشنا ، اتلاف کم برق، طول عمر طولان ، ولتاژ کم، کم کاهش، رنگارنگ و nbsp؛ ا ن محصول م توان د انجام اثرات کامل رنگ آب در حال اجرا، تعق ب و اسکن، بسته به روش نصب و راه انداز ها مختلف ممکن است اثر پو ا مختلف از رنگ ها مختلف & # 39 آهنگساز ؛ شخص ت و design.Widely در هتل استفاده م شود، نشانه نور پس زم نه از علامت، نامه کانال،. KTV و سا ر مکان ها سرگرم و # 39؛ مح ط داخل و خارج نورپرداز دکوراس ون و nbsp؛ ا ن محصول در LOGO، ب لبورد تبل غات استفاده م شود، در معرض شخص ت نوران ؛ & nbsp؛ در روشنا کانال نامه برگشت؛ و & nbsp؛ و & nbsp ، جعبه نور؛ & nbsp؛ در تبل غات نشانه روشنا برگشت؛ & nbsp؛ در تبل غات جعبه نور روشنا برگشت؛ & nbsp؛ در چراغ دکوراس ون برا رستوران ها، م خانه، باشگاه، د سکو؛ & nbsp؛ در. ب لبورد روشنا برگشت

 با 1Y {ENK3R} RT58N (W6] P_ACA.png

و ضد آب DC24V چراغ تفر ح نور SMD 5050 LED پ کسل نور است

& nbsp؛ در 3C-SL-D120

 با YT405 {TTRY46` (_QIZL3} 3S.png

یک جفت:چراغ نقطه ای نور DMX512 پیکسل چراغ LED RGB پیکسل چراغ نقطه انعطاف پذیر LED بعدی:نه

پرس و جو